Vier grote lerarenopleidingen tegen selectie aan de poort

De vier grote HBO-faculteiten voor lerarenopleidingen zijn tegen een strenge selectie van toekomstige studenten. Want iemand met hoge examencijfers hoeft helemaal nog geen goede leerkracht te zijn, redeneren zij. HvA, HU, Windesheim en Inholland hebben de handen ineen geslagen om hun rol veel beter te kunnen spelen in het hoger onderwijs, beschrijft ScienceGuide.

Het doel is om gezamenlijk voor landelijke dekking te zorgen wat betreft het aanbod van de educatieve opleidingen en deze te verbeteren. Bijvoorbeeld door via gezamenlijke lectoraten kennis te delen.
Unaniem zijn de faculteiten tegen het voorstel van selectie dat is geopperd door de Onderwijsraad. Ze pleiten veel eerder voor goede matching door bijvoorbeeld een goede intakeprocedure. Voor de rest wijzen ze erop vooral ook aandacht te hebben voor de zittende leerkrachten. Zij moeten veel meer mogelijkheden krijgen voor nascholing.

De HBO-raad is juist verheugd met het advies van de Onderwijsraad en wijst er – wat betreft de voorgestelde strengere selectie aan de poort – op dat voor de pabo’s al een flinke eerste stap is genomen met de opname van strengere, nadere vooropleidingseisen in het wetsvoorstel Strategische Agenda. Wel is het uitstel van het behalen van de referentieniveaus voor taal en rekenen in het vo en mbo een belangrijk zorgpunt voor de raad.

ScienceGuide sprak met de educatieve faculteiten in het licht van de aankomende International Summit on Teaching Profession op 13 en 14 maart in Amsterdam.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.