Vier programma zorgen er daadwerkelijk voor dat pesten wordt teruggedrongen. Kinderen zelf bevragen is essentieel om pestgedrag op scholen in kaart te brengen. Dat concluderen vijf Nederlandse universiteiten en het Trimbos Instituut in een onderzoek, dat zij uitvoerden in opdracht van het ministerie van OCW en het NRO. Scholen moeten hun eigen afweging maken, vindt de AVS.

De onderzoekers volgden en analyseerden ruim 8000 kinderen om te kijken of er in hun klassen daadwerkelijk minder werd gepest en onderzochten zeven methoden. Zij concluderen in hun eindrapport ‘Wat werkt tegen pesten?’ dat de programma’s PRIMA, KiVa, Taakspel, bedoeld voor de hele klas, effectief zijn tegen pesten. Op individuele kinderen gericht werkt Alles Kidzzz bijzonder goed. Daarmee halen ze de populaire Kanjertraining, die op 2.500 scholen wordt toegepast, onderuit. Ook het populaire PAD heeft binnen een jaar geen aantoonbaar effect, aldus de onderzoekers.

AVS-voorzitter Petra van Haren wil hieruit niet al te snel conclusies trekken en vindt dat scholen hun eigen pad moeten kiezen. In het Algemeen Dagblad van 24 mei wordt ze geciteerd: “Ik raad scholen aan een eigen afweging te maken. Dat in dit onderzoek geen effect bewezen wordt, wil niet zeggen dat er helemaal geen effect is.”
 
Gevolgen pesten
Pesten op scholen is onwenselijk, daar is iedereen het over eens. De negatieve consequenties zijn groot, van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit. Klachten dit kunnen aanhouden tot ver in de volwassenheid. Uit het onderzoek bleek dat kinderen meer gepest werden dan gedacht en dat zij dit vaak niet vertellen aan leerkrachten en ouders. Ongeveer 1 op de 14 kinderen wordt meerdere keren per week gepest. “Een derde van deze kinderen geeft aan dit aan niemand verteld te hebben, terwijl 79 procent van deze kinderen al meerdere schooljaren wordt gepest. Dat geeft aan dat de kinderen zelf bevragen essentieel is om pestgedrag op scholen in kaart te brengen.”, aldus hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Bram Orobio de Castro van de Universiteit Utrecht.
 
Leerlingen bevragen
Orobio de Castro adviseert het ministerie van OCW in het eindrapport om anti-pestprogramma’s niet verplicht te maken voor alle scholen. “Op sommige scholen is er geen noodzaak om aan de slag te gaan met zo’n programma. Simpelweg omdat er niet gepest wordt.” De Utrechtse hoogleraar stelt dat het bevragen van leerlingen over pesten wél verplicht moet worden gehouden. Ook adviseert hij scholen waar pesten voorkomt om een van de effectieve, universele anti-pestprogramma’s te gebruiken. “En kijk een jaar na invoering of het pesten inderdaad verminderd is, ook weer oor dit aan de leerlingen zelf te vragen.”
 
Week Tegen Pesten
Van 17 t/m 21 september is de Week Tegen Pesten, een initiatief van Stichting School & Veiligheid. Het thema is dit jaar: Laat je zien. In deze week draait het om wederzijds vertrouwen tussen de leraar en de leerling. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen, zodat ze hen weten te vinden en om hulp durven te vragen bij pesten. Op de website www.weektegenpesten.com vinden leraren tips en tools om hiermee aan de slag te gaan.
 

Links

Gerelateerd nieuws