De datum van de start van de pilot nieuw vervangingsstelsel is inmiddels uitgesteld tot 1 augustus 2009. De uiterste aanmeldtermijn is hiermee opgeschoven naar 1 februari 2009. Inmiddels hebben twee organisaties verzekeringsvormen ontwikkeld, speciaal voor schoolbesturen in het primair onderwijs die deelnemen aan de pilot.

Een van de redenen om de pilot uit te stellen is om meer tijd te hebben om besturen van informatie te voorzien die nodig is om een zorgvuldige afweging te kunnen maken over het al dan niet meedoen aan de pilot. Het Risicofonds (nu onderdeel van Achmea, maar nog wel met een eigen gezicht en locatie) en Loyalis hebben inmiddels verzekeringsvormen ontwikkeld met een looptijd die gelijk is aan de pilotperiode (inclusief de evaluatieperiode). Zowel Loyalis als het Risicofonds bieden een verzuimverzekering aan voor ziekteverlof. Beide beschikken over de volgende varianten: een conventionele verzuimverzekering en een zogenoemde `stop loss´ verzekering (verzekering met een bepaald eigen risico). Uiteraard heeft iedere aanbieder eigen verzekeringsvoorwaarden.

Daarnaast bieden zowel het Risicofonds als Loyalis schoolbesturen/directies in het primair onderwijs aan om te helpen bij de afweging om wel of niet mee te doen met de pilot. Zij zijn thuis in het onderwijs en kunnen op basis van de specifieke kenmerken van een bestuur (bijvoorbeeld het ziekteverzuimpercentage) adviseren om te komen tot een keuze. Onderdeel hiervan is het in kaart brengen van voorspelbare en onvoorspelbare risico´s. Deze adviezen zijn vrijblijvend.

In december 2008 ontvangen scholen uitgebreide informatie over de pilot, inclusief budgettaire aspecten, de gegevenslevering tijdens de pilot en uitleg over premiebestanddelen.

Voor meer informatie over de verzekeringsvoorwaarden en advisering: www.risicofonds.nl en www.loyalis.nl.  Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de AVS, Jannita Witten, j.witten@avs.nl of tel. 030-2361010.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd