Verwarring over data herfstvakantie 2008

In Kader Primair 6 (maart 2008) staat op pagina 6 een bericht over veranderde herfstvakantiedata in 2008. Dit bericht is gebaseerd op informatie van persbureau Novum naar aanleiding van eerdere berichtgeving van het Cfi. Cfi heeft deze eerdere berichtgeving inmiddels herroepen en verwijst voor de juiste (advies)data naar de website van het ministerie van OCW (www.minocw.nl).

Hieruit blijkt dat de herfstvakantie regio Midden/Zuid valt van 11 oktober tot en met 19 oktober 2008 en voor de regio Noord op 18 oktober tot en met 26 oktober 2008 in plaats van andersom, zoals aangekondigd in de eerdere berichtgeving. De huidige data roepen discussie op door het grote `gat´ tussen zomer- en herfstvakantie in de regio Noord. De AVS (Helpdesk) doet momenteel navraag bij het ministerie hierover. Ook wijst de AVS scholen op de website van het ministerie, waar het volgende staat vermeld: “De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken.” Diverse scholen in de regio Noord geven hieraan inmiddels al gehoor door de herfstvakantie 2008 eerder te laten beginnen dan de adviesdatum aangeeft.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.