Het vervolgprotocol Basisonderwijs, voor de volledige heropening van de basisscholen op 8 juni, is gereed. Nog altijd vindt de volledige heropening van de basisscholen plaats tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Dit wordt begin juni bekendgemaakt.
 
Het protocol dient nadrukkelijk als handreiking voor het opstellen van je schoolprotocol. Hierbij is het kabinetsbesluit tot de volledige opening van de basisscholen leidend: vanaf 8 juni gaan alle leerlingen weer volledig naar school met inachtneming van de voorschriften van het RIVM en OMT. In het bijgevoegde protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.
 
De belangrijkste wijzigingen van dit vervolgprotocol ten opzichte van het eerste protocol ten behoeve van de heropening van de scholen op 11 mei jl. zijn:

  • Tussenschoolse opvang wordt weer mogelijk.
  • Vrijwilligers die op reguliere basis werkzaamheden verrichten voor de school mogen weer ingezet worden. Dit geldt ook voor stagiaires.
  • Musicals, schoolreizen, schoolkamp en andere evenementen: deze activiteiten zijn toegestaan, maar het dringende advies is om hier zeer terughoudend mee te zijn. Voor al deze activiteiten gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid met betrekking tot bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke afweging vindt plaats op school- of bestuursniveau.
  • Voor muziekonderwijs geldt: zang en gebruik van blaasinstrumenten is voor leerlingen tot 12 jaar toegestaan.
  • Noodopvang: de extra financiering van de noodopvang wordt met ingang van 8 juni 2020 stopgezet.

Deze lijst is niet volledig, lees daarvoor het protocol.
 
Het aanpassen van deze zaken vraagt veel van schoolleiders en hun team. Opnieuw worden er plannen geschreven. En vanaf 8 juni zullen veel werkwijzen weer veranderen op je school. Er wordt in deze tijd veel gevraagd van de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van schoolleiders en hun teamleden. Daarnaast leven er mogelijk zorgen over de uitvoerbaarheid van de plannen, over beschikbaarheid van voldoende personeel en zijn er zorgen over besmetting of ziekte. Het zijn tijden waarin schoolleiders op alle vlakken hard werken. De AVS heeft hiervoor groot respect. 
 
 
 

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd