De gezamenlijke onderwijsbonden, waaronder de AVS, hebben de ludieke actie om aan de Eerste Kamer duidelijk te maken dat de bezuiniging op Passend onderwijs van tafel moeten de titel ‘Elk kind Passend onderwijs’ meegegeven.

Het gaat 5 juni aanstaande om acties – geen staking – op zoveel mogelijk scholen, zodat de Eerste Kamer ervan wordt doordrongen dat de bezuiniging het hele onderwijs raakt en door de sector wordt afgewezen. Naar verwachting zal begin juni het wetsvoorstel Passend onderwijs in de Eerste Kamer worden besproken. Elke dinsdag komt de Eerste Kamer bijeen, daarom is voor 5 juni gekozen. Aan scholen wordt gevraagd om samen met andere scholen binnen hun gemeente te protesteren. Zij kunnen lokaal besluiten hoe ze de actiedag vorm geven. Kort of lang, met alleen personeel of bijvoorbeeld samen met de ouders. De onderwijsbonden komen na de meivakantie met actiesuggesties en roepen hun leden op het protest creatief vorm te geven.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws