Op de eerste Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober kwamen ruim vijfhonderd schoolleiders en tientallen CEO’s samen. Tijdens de top, mede geïnitieerd door de AVS, beloofde staatssecretaris Dekker 40 miljoen (2017–2022) uit te trekken voor de vervanging van schoolleiders als ze zelf in de collegebanken zitten.

Door het delen van hun ervaringen, uitdagingen en doorbraken ontstond er een dynamische dialoog aan de ongeveer zeventig ronde tafels met (school)leiders om elkaar te versterken en ontwikkelen in leiderschap. Bij het sparren met topmanagers uit het bedrijfsleven kwamen ook persoonlijke dromen en leiderschap prominent aan bod. De aanwezigheid van minister-president Mark Rutte – die na zijn keynote ook deelnam aan de rondetafelgesprekken – en het dagvoorzitterschap van Dekker met schoolleider Annette van Valkengoed (Laterna Magica) hadden toegevoegde waarde. Zij lieten sterk blijken schoolleiderschap belangrijk te vinden en zich in te willen zetten op de verdere professionalisering van deze beroepsgroep.

Formeel leren-traject
Aan het einde van de dag gaf AVS-voorzitter Petra van Haren een doorkijkje naar het vervolg van deze eerste top. Ze citeerde hierbij de woorden van coach Gerard Kemkers eerder op de dag, dat het belangrijk is om te denken in processen. Gevolgd door de uitspraak van spreker Erben Wennemars: ‘Gewoon oppakken’. Om te illustreren dat de AVS in regionale bijeenkomsten of communities de top voortzet en nader uitwerkt. Via gesprekstafels en netwerken waarin schoolleiders én leidinggevenden van (cultuur)instellingen en het bedrijfsleven vanuit de verbinding samen willen werken aan leiderschap in het licht van onderwijs, de veranderende arbeidsmarkt en de maatschappij van de toekomst. Het is de bedoeling dit te ontwikkelen als een formeel leren-traject, zodat ook de herregistratie hiermee kan worden afgedekt. Kortom, een lijn waarbij op inhoudelijke en indringende wijze belangrijke stappen worden gezet in het professionaliseren van het schoolleiderschap.

Meer informatie: www.avs.nl/cel/regionaalvervolgnst

Gerelateerd nieuws