Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds, met ingangsdatum 1 januari 2017, is beschikbaar.

Het Vf meldt dat de belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Termijn voor het indienen van inzetverantwoording vervangingspool wijzigt;
  • Vervanging directielid door leraar wordt mogelijk;
  • Termijn extra uitgevraagde gegevens en/of document bij cases in ‘Mijn Vf’ wordt gemaximeerd;
  • Tussentijds instapmoment boven bestuurlijke vervangingspool is mogelijk;
  • Keuzemogelijkheid openbaar onderwijs voor vervangingsbeleid bijzonder onderwijs.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld