Het vertrouwen van schooldirecteuren en leerkrachten in het basisonderwijs in staatssecretaris Sander Dekker is sinds zijn aantreden in november 2012 flink gedaald. Slechts een zeer beperkt aantal schooldirecteuren en leerkrachten (3 procent) vindt dat de staatssecretaris de juiste beleidsprioriteiten stelt.

Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek in het kader van de Politieke Barometer Onderwijs die onlangs onder schooldirecteuren en leerkrachten is uitgevoerd. Het bureau deed onderzoek naar vier actuele thema’s: het vertrouwen in kabinet en bewindslieden en politieke voorkeur, het wetsvoorstel centrale eindtoets, het plan van aanpak tegen pesten en de sluiting van kleine scholen.

Kabinet
Het vertrouwen in het kabinet Rutte II is teruggelopen van 72 procent (november 2012) naar 62 procent (april 2013). Ook het vertrouwen in onderwijsminister Jet Bussemaker is gedaald, van 79 procent naar 55 procent. De teruggang is het grootst bij Sander Dekker, het vertrouwen in hem is gedaald van 81 procent naar 48 procent. PvdA (en in mindere mate CDA) verliest veel aanhang in het basisonderwijs; D66 (en in mindere mate SP) wint juist veel aanhang.

Eindtoets
Schooldirecteuren en leerkrachten vinden in ruime meerderheid (77 procent) dat het gebruik van de Cito-eindtoets niet verplicht moet worden gesteld (conform het wetsvoorstel van de staatssecretaris) en dat de school ook moet kunnen kiezen voor een andere eindtoets dan die van Cito. Het schooladvies over het type voortgezet onderwijs dat bij een leerling past moet voortaan leidend zijn, volgens 84 procent van de schooldirecteuren en leerkrachten. 

Sceptisch
De ondervraagden zijn nogal sceptisch over het plan van aanpak om pesten op school tegen te gaan, dat eind maart werd gepresenteerd door de staatssecretaris Sander Dekker en de Kinderombudsman Marc Dullaert. 42 procent verwacht dat het plan van aanpak het pesten op school waarschijnlijk of zeker niet zal tegengaan. Het advies van de Onderwijsraad om basisscholen met minder dan honderd leerlingen te sluiten, krijgt geen steun van schooldirecteuren en leerkrachten.

Aan het onderzoek namen 270 schooldirecteuren en 306 leerkrachten uit het basisonderwijs deel. De Politieke Barometer Onderwijs april 2013 is te downloaden via de AVS-website.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws