Vanaf 19 april worden bij de scholen zelftesten afgeleverd. Besturen en scholen zijn hierover per brief op de hoogte gesteld.

Op 15 of 16 april volgt een nieuwe brief met meer praktische informatie, zoals een handreiking voor het proces op school, informatie over de levering, richtlijnen voor toestemming voor het gebruik van zelftesten en handvatten voor de communicatie.

De zelftesten zijn bedoeld voor het onderwijspersoneel om preventief te testen. In het v(s)o kunnen zelftesten ook worden ingezet voor onderwijspersoneel en leerlingen, na een besmetting met het coronavirus op school. Om de zelftesten na levering direct te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat besturen en scholen alvast enkele voorbereidingen treffen:

– Bespreek het zelftesten met de (G)MR. Daarbij kan je ingaan op vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, toestemming en de gevolgen van een negatieve of positieve testuitslag.

– Controleer de contactgegevens van je school/scholen zorgvuldig op www.duo.nl (onder ‘basisinformatie van instellingen in het onderwijs’), zodat de zelftesten op de juiste locatie terecht komen.

Doordat zelftesten nu vanuit de Rijksoverheid beschikbaar worden gesteld, hoeven scholen geen gebruik te maken van commerciële partijen die (gratis) sneltesten aanbieden.

Het is belangrijk dat eenieder met klachten of een positieve zelftestuitslag zich laat testen in de GGD-teststraat, waar onderwijspersoneel met voorrang gebruik van kan maken. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD-testlocatie. Hierdoor is er een kans dat de positieve uitslag vals alarm is. Als een test in de GGD-teststraat wordt afgenomen, kan de GGD gericht en eenduidig adviseren na een positieve testuitslag.

Vanuit het ministerie zijn ook handreikingen opgesteld. Deze zijn hieronder te downloaden.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Link

Gerelateerd nieuws