Versterken rol schoolleider centraal in cross mentoring-programma

Hoe kan de rol van de schoolleider versterkt worden? Dat is de centrale vraag in het cross mentoring-programma waarbij schoolleiders en ceo’s van grote bedrijven over en weer van elkaar leren. Daarnaast is een belangrijke vraag hoe het schoolleiderstekort kan worden teruggedrongen.

Ceo’s en schoolleiders gaan in tweetallen intensief in gesprek over hun maatschappelijke rol, de vraag wat men over en weer van elkaar kan leren en de positie van de schoolleider in het bestuurlijk krachtenveld. Voor de zomer al zullen de eerste ‘meeloopdagen’ van de koppels uit de zogenoemd kopgroep plaatsvinden. Naast de twaalf schoolleiders en topvrouwen die al bekend waren, nemen ook Annette Mosman, CFRO van APG, en Kelly van der Koelen, schoolleider van het Orion College Amstel te Amsterdam, aan de kopgroep deel.
BR> Tijdens de meeloopdagen nemen schoolleiders en topvrouwen een kijkje in elkaars keuken. Daarnaast wisselen zij van gedachten over het zogenoemde macrovraagstuk. Dit vraagstuk benoemt onder meer het bestuurlijke krachtenveld waarin de schoolleider zich bevindt. De vrijheid van onderwijs leidt tot een hoge autonomie voor de school, maar tegelijk zijn de financieringsstromen en het toezicht vanuit de overheid geregeld. Scholen moeten excellent onderwijs bieden, en daarnaast kansenongelijkheid bestrijden. Dit alles tegen de achtergrond van een oplopend leraren- en schoolleiderstekort en de daarmee gepaard gaande toenemende werkdruk. Zolang er niets verandert, zal de schoolleider zijn rol niet goed kunnen invullen. Het is daarom belangrijk een antwoord te vinden op de vraag hoe de rol van de schoolleider kan worden versterkt.

Het cross-mentoring programma is een initiatief van de AVS en NL2025, een beweging waarin onder andere ceo’s en leiders uit de culturele en wetenschappelijke wereld, kunst, bedrijfsleven en sport zich inzetten voor een betere toekomst van Nederland. De pilot wordt eind 2020 geëvalueerd.

Links