‘Verspreid naar school’ tool helpt basisscholen met coronaproof lesschema

Roosteraars op basisscholen kunnen vanaf nu gebruikmaken van een tool die het effect van het spreiden van lestijden voor ouders met meerdere kinderen vermindert. De gratis tool ‘Verspreid naar school’ van econometristen van  de Erasmus School of Economics is ontwikkeld naar aanleiding van het servicedocument van het ministerie van OCW: ‘Aanvullende maatregelen heropening basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs’ .

In de brief staan maatregelen om reisbewegingen te beperken en om te cohorteren, zoals het spreiden van start- en eindtijden van de lessen, en het splitsen van leerlingen over verschillende dagen. Het spreiden of splitsen moet zorgvuldig gepland worden, om te voorkomen dat ouders met meerdere kinderen meerdere reisbewegingen moeten maken of simpelweg op het schoolplein blijven wachten totdat alle kinderen op gespreide tijden naar binnen mogen.

De toolOpent extern biedt een basisschool de gelegenheid om klassen op verschillende tijden te laten starten en eindigen. Op deze manier wordt drukte in de wijk, op het schoolplein en bij de ingang van de school zoveel mogelijk vermeden. Scholen kunnen ook de leerlingen verdelen over verschillende dagen. Daarbij krijgt bijvoorbeeld de ene helft van de leerlingen op maandag en donderdag les, en de andere helft op dinsdag en vrijdag. Ook hiermee wordt drukte vermeden.

Daarnaast zijn er ouders die meerdere kinderen hebben op dezelfde basisschool. Het is niet wenselijk dat een ouder elk kind apart naar school moet brengen. Dit is niet alleen vervelend voor de ouders, maar vermindert ook het effect van het spreiden van de lestijden. De tool voorziet ook in het opstellen van een lesschema, waarbij ouders zoveel mogelijk in één keer hun kinderen kunnen wegbrengen of ophalen.

Links