Versoepeling eindexamen voor middelbare scholieren

Eindexamenkandidaten kunnen één vak niet mee laten tellen voor hun examen, net als de lichting van vorig jaar. Dat maakt het ministerie van OCW bekend.

Omdat eindexamenleerlingen dit schooljaar toch veel hindernissen, ook op gebied van mentale gesteldheid, hebben ondervonden vanwege het coronavirus is hiertoe besloten.

Minister Dennis Wiersma van Onderwijs: “Vanwege de quarantaine en de uitval van lessen verloopt dit schooljaar helaas anders dan normaal. Dat is heel pittig. De middelbare schooltijd, die voor sommige leerlingen voor meer dan de helft samenviel met de pandemie, heeft genoeg hordes gekend. Daarom wil ik de eindexamenleerlingen dit jaar dezelfde kansen geven als de lichting vorig jaar. Met deze extra aanpassing van het eindexamen geven we leerlingen als ze het nodig hebben de kans om een volwaardig en goed diploma te halen. Zo helpen we ook hen de stap te zetten naar een mooie toekomst in het vervolgonderwijs.”

Twee herkansingen

Leerlingen mogen één niet-kernvak wegstrepen, de zogeheten duimregeling. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Daardoor kunnen die leerlingen toch door naar het vervolgonderwijs. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Eerder werd al bekendgemaakt dat examenleerlingen twee herkansingen hebben en er een extra tijdvak is waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden.