‘Versnelling ict-gebruik in onderwijs noodzakelijk’

Zo’n 25 procent van alle leerkrachten in het primair, voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs gebruikt geen computers tijdens de les. Het gebruik van ict in het onderwijs neemt veel te langzaam toe, zegt Toine Maes, directeur van stichting Kennisnet. “We zijn de goede weg ingeslagen, maar het moet echt sneller.” Een en ander blijkt uit de Vier in Balans Monitor, een jaarlijkse uitgave over het gebruik en het rendement van ict in het onderwijs.

Scholen erkennen de potentie van ict en investeren daarom flink. Er komen steeds meer computers, steeds snellere internetverbindingen en in de afgelopen drie jaar hebben vrijwel alle scholen een digitaal schoolbord aangeschaft. Toch gaat het volgens Kennisnet niet snel genoeg. Zo blijkt uit de Vier in Balans Monitor dat nu gemiddeld één computer beschikbaar is per vijf leerlingen. Naast het aanpakken van deze schaarste in de infrastructuur vindt Kennisnet dat ook het rendement omhoog moet. “Het computergebruik door leerkrachten is in 2010 met 3 procent gestegen. Dat is positief, maar met deze groei duurt het tot ongeveer 2020 voordat alle leerkrachten gebruik maken van ict.” Bovendien wordt ict nog te sporadisch ingezet, en beperkt het gebruik zich veelal tot het opzoeken van informatie op internet of tekstverwerking.VisieVolgens Maes ligt de basis voor succesvol ict-gebruik in het opstellen van een heldere visie door schoolleiders en leerkrachten. Ongeveer de helft van de leerkrachten geeft aan grote behoefte te hebben aan een visie die breed gedragen wordt binnen de school. “Voor een evenwichtige inzet van ict moet de onderwijsinstelling vervolgens ook kijken naar de deskundigheid van leerkrachten, de inzet van leermaterialen en de noodzakelijke infrastructuur. Als leerkrachten niet weten wat mogelijk is en als onvoldoende digitaal leermateriaal beschikbaar is, kan te weinig rendement worden gehaald uit de investeringen.”Meepraten over de inzet, het gebruik en de kwaliteit van digitaal leermateriaal? 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.