Verslag Ledenraad 13 juni 2014

Op vrijdag 13 juni kwam de Ledenraad voor de vierde keer bijeen in het schooljaar 2013/2014. Een bijzondere bijeenkomst, omdat het de eerste Ledenraad was met het bestuur in haar nieuwe samenstelling.

Voorzitter Petra van Haren, penningmeester Jos de Bruijn, vice-voorzitter Jan Morsink en secretaris Hans Pennings vormen sinds medio maart het nieuwe AVS-bestuur. De bijeenkomst was ditmaal niet in het kantoor van de AVS. De Ledenraad was te gast bij ‘Stichting Mijn Plein’ in Raalte. Er werd een korte welkomstpresentatie gegeven door de voorzitter van de Ledenraad en tevens voorzitter College van Bestuur van ‘Stichting Mijn Plein’ over zijn organisatie en over de thema’s in de regio. Krimp en samenwerking en kennis delen zijn daarvan de belangrijkste thema’s.

AVS-directeur Roelf Willemstein gaf vervolgens een uitleg over de financiële positie van de AVS en de perspectieven voor de toekomst. Er werd een sluitende begroting gepresenteerd voor 2014/2015. Er zijn een aantal aandachtspunten benoemd en besproken. In oktober zal er een update van de cijfers worden gegeven. De Ledenraad keurde de begroting 2014/2015 goed.

CAO PO
Aansluitend kwam de stand van zaken rond de cao aan orde. In de week van de bijeenkomst waren de partijen verder met elkaar in gesprek onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De inzet van de AVS lag nog steeds op tafel en er was nog onduidelijk welke kant het op zou gaan. De inzet van de AVS staat beschreven in de documenten en deze zijn beschikbaar op de website www.avs.nl (Inmiddels is er een onderhandelaarsakkoord bereikt, lees www.avs.nl/artikelen/avsblijmetnieuwecaopo, red.).

Critical friend
Petra van Haren hield een presentatie waarin zij een beeld schetste van de analyse, die het AVS-bestuur had gemaakt. Centraal stonden daarin drie vragen:
I. wat is de huidige situatie van de AVS?
II. voor welke doelgroepen bestaat de AVS? (Wie is onze achterban en welke koers hoort daarbij)
III. wat zijn de kansen en bedreigingen?
Het doel was om hier met de Ledenraad over te spreken en advies te formuleren, de presentatie maakte onderdeel uit van een langer lopend proces. Op de bijeenkomst in oktober zullen er concrete voorstellen liggen van het bestuur en worden definitieve besluiten genomen. Ledenraad en bestuur discussieerden daarbij met elkaar over de verhoudingen en welke rol de Ledenraad moet innemen, genoemd zijn de statutaire taken en vooral ook de rol van de ‘critical friend’.

Excellente scholen
’s Middags hield Jan-Pieter van Bruchem, lid van de groep van experts van ‘Excellente scholen’, een toelichting op de werkwijze van de experts en de manier waarop scholen kenbaar kunnen maken wanner zij excellente school willen worden. Tegen de achtergrond van de ontwikkelingen rondom het inspectietoezicht volgde de Ledenraad de presentatie met grote belangstelling.

Tot slot nam de Ledenraad het besluit om aan het bestuur een herziening te vragen met betrekking tot de zittingsduur van ledenraadsleden. Door een omissie in de statuten zit er geen maximum op het aantal termijnen, dat iemand in de Ledenraad mag meemaken. Tot er een besluit hierover is genomen, zullen er geen verkiezingen zijn. Het besluit wordt op de bijeenkomst in het najaar verwacht.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.