Voor 2020 en 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen de vakbonden, sectorraden en het ministerie van OCW om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs. Een van de afspraken is om geld vanuit de Lerarenbeurs in te zetten voor de verdere versterking van ‘Samen Opleiden’ via de opleidingsscholen. Dit betekent wel dat er voor nieuwe aanvragen van de Lerarenbeurs minder budget beschikbaar is.
 
Het kabinet trekt deze regeerperiode 460 miljoen euro extra uit voor de aanpak van het lerarentekort. Een deel van dit bedrag (28,5 miljoen euro in 2020) is afkomstig van het budget voor de Lerarenbeurs. Daarom is er in 2020 49,5 miljoen euro beschikbaar voor de Lerarenbeurzen (in plaats van 78 miljoen euro). 

Met dit budget voor de Lerarenbeurs kunnen in 2020 alle ‘herhaalaanvragen’ (aanvragen voor een tweede of derde studiejaar) gehonoreerd worden. Dat betekent dat alle leraren die nu al een Lerarenbeurs krijgen hun opleiding met de beurs kunnen vervolgen of afmaken. Het budget voor de Lerarenbeurs dat vervolgens nog over is voor leraren die in 2020 willen starten met een bachelor- of masteropleiding, is hierdoor beperkt. 
 
Het tegengaan van het tekort aan leraren, maar ook dat van schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel, is een maatschappelijk vraagstuk waarvoor we gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Daarom zijn er afspraken gemaakt voor 2020 en 2021 tussen de diverse partijen om meer mensen op te leiden en te behouden voor het onderwijs; ervoor te zorgen dat leraren zich verder kunnen ontwikkelen en dat startende leraren goed begeleid worden.
 
Ook heeft de Tweede Kamer een aantal amendementen op de begroting van OCW aangenomen, waardoor er meer geld gaat naar de regionale aanpak personeelstekorten in het onderwijs en de regelingen zij-instroom en onderwijsassistenten opleiding tot leraar. De financiële dekking daarvoor heeft de Tweede Kamer gevonden in dit budget voor de Lerarenbeurs.
 

Links

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • Minder geld voor Lerarenbeurs vanwege verschuiving budgetten

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen