Alle AVS-leden hebben inmiddels een contributienota voor het nieuwe schooljaar ontvangen. Om in aanmerking te komen voor de fiscale verrekening van de contributie over het lopende jaar, moet uiterlijk 1 november 2007 een verklaring worden ingeleverd bij de werkgever, die verplicht is aan de regeling mee te werken.

In de onderwijs-CAO, de CAO over de primaire arbeidsvoorwaarden, die met de minister wordt gesloten, is afgesproken dat onderwijspersoneel dat lid is van een vakorganisatie via de fiscus een deel van de contributie kan laten verrekenen. Deze CAO-afspraak leidt tot een korting van 30 tot 50 procent op de kosten voor de contributie. Dit is mogelijk omdat de werkgever de bruto eindejaarsuitkering fiscaal vermindert met het (persoonlijk deel van) het contributiebedrag. Het persoonlijk deel van de contributie voor AVS leden die in actieve dienst zijn bedraagt per 1 augustus 2007 EUR 115. Hoewel het hier een afspraak betreft uit de CAO die formeel op 1 juli 2007 afloopt, kunt u er van uitgaan dat de regeling van kracht blijft, ook onder de werking van de volgende CAO.

Het formulier om een dergelijke verklaring bij de werkgever in te dienen is te downloaden via www.avs.nl/vereniging/vakbondscontributie
 

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd