De verplichte werkgeversbijdrage in de kosten voor kinderopvang wordt ingevoerd per 1 januari 2007. Dit is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Belastingdienst/Toeslagen gaat de werkgeversbijdrage uitbetalen.

Gevolgen voor werkgevers in het onderwijs
De verplichte werkgeversbijdrage wordt gefinancierd door een opslag op de door de werkgever te betalen UFO-premie. De opslag bedraagt 0,28 procent. Het centrale budget voor werkgeversbijdragen in de kosten voor kinderopvang voor personeel in het primair en voortgezet onderwijs wordt toegevoegd aan de lumpsum van de instellingen in primair en voortgezet onderwijs. In 2006 moest de werkgeversbijdrage kinderopvang nog in de loonadministratie worden opgenomen. Vanaf 2007 hoeft dit niet meer.

Gevolgen voor onderwijspersoneel
Ouders die in 2006 al een tegemoetkoming van het Rijk kregen, worden door de Belastingdienst geïnformeerd over de nieuwe situatie in 2007. Onderwijspersoneel dat nu nog geen werkgeversbijdrage in de kosten voor kinderopvang ontvangt, maar deze in 2007 wel wil ontvangen, moet dit bij de Belastingdienst/ Toeslagen aanvragen.

Rol Accounting Plaza
Accounting Plaza betaalt vanaf 1 januari 2007 geen werkgeversbijdragen meer uit. Wel maakt Accounting Plaza nog de eindafrekening op over 2006: de in 2006 te veel betaalde of te weinig ontvangen werkgeversbijdragen worden met de ouder verrekend. De ouders moeten hiervoor de eindafrekening over 2006 van de kinderopvanginstelling naar Accounting Plaza opsturen. In januari en februari 2007 maakt Accounting Plaza de eindafrekening voor de ouder op. Ouders ontvangen medio december een brief van Accounting Plaza over de eindafrekening over 2006. Zij worden dan ook geïnformeerd over de wijzigingen voor 2007.

Meer informatie is verkrijgbaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen. Zie ook www.accountingplaza.nl/kinderopvang

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws