Verplichte melding nieuwe werknemers

Alle werkgevers in Nederland moeten vanaf juli 2006 nieuwe werknemers aanmelden bij de Belastingdienst met de opgaaf eerstedagsmelding. Om lastenverzwaring voor de werkgevers in het onderwijs te voorkomen, heeft het ministerie van OCW afspraken met de Belastingdienst gemaakt.

Er komt een speciale website waarop nieuwe werknemers kunnen worden aangemeld. De aanmelding moet plaatsvinden voordat de werknemer met de werkzaamheden begint. Uiteraard kan ook een administratiekantoor de melding doen. Hiervoor is het alleen nodig enkele gegevens in te voeren. (naam, geboortedatum, sofi-nummer en de datum van indiensttreding).

Uitzondering
Het kan gebeuren, bijvoorbeeld bij vervangingswerkzaamheden, dat pas op de dag zelf duidelijk wordt dat een werknemer met de werkzaamheden begint. Dan kan de eerstedagsmelding op de dag zelf gebeuren. Het is nog onduidelijk wat de sancties zijn als niet aan de nieuwe regel wordt voldaan. Nadere informatie wordt binnenkort door de Belastingdienst bekend gemaakt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/zakelijk/eerstedagsmelding

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.