Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen straks bij een veroordeling worden gedwongen weer naar school te gaan om hun diploma te halen. Het kabinet stemde onlangs in met het wetsvoorstel maatregel terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel).

Het wetsvoorstel, afkomstig van de staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie en gesteund door minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, heeft als doel te voorkomen dat jonge criminelen zich opnieuw schuldig maken aan strafbare feiten. Ook kan het hun kansen op werk vergroten. In 2010 kwam PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch al met het idee om veroordeelde jongeren ter beschikking van het onderwijs te stellen.
 
De aanpak vraagt om een nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en partners in de veiligheid- en justitieketen, zoals de (jeugd)reclassering en de kinderbescherming. Samenwerkingsverbanden van reguliere en speciale scholen krijgen de opdracht om zorgvuldig te kijken welke school het meeste geschikt is om aan de jongere met een tbo-maatregel het onderwijs te bieden dat past bij zijn of haar mogelijkheden. De jongeren zelf worden begeleid door de reclassering. Scholen kunnen via de samenwerkingsverbanden extra ondersteuning krijgen in de begeleiding van de jongere.

Problemen
De Algemene Onderwijsbond (AOb) voorziet grote problemen als het wetsvoorstel daadwerkelijk aangenomen wordt. “Veroordeelde jongeren kennen vaak enorme problemen. Het regulier onderwijs kan die niet voor ze oplossen. Daar heb je specialisten voor nodig”, aldus AOb-voorzitter Walter Dresscher. Ook de AVS zet vraagtekens bij het voorstel. Scheidend AVS-voorzitter Ton Duif: “Het onderwijs is er niet om de criminele problemen van de samenleving op te lossen. Daarvoor hebben we de reclassering.” Toch staat Duif niet geheel afwijzend tegenover het plan: “Binnen een nauwe samenwerking tussen de justitieketen en het onderwijs kunnen er kansen liggen om jongeren te helpen.”

Het wetsvoorstel is voor advies aan de Raad van State gestuurd.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Meer investeringen in tijd en geld nodig om kansenongelijkheid te verminderen

  • Protocollen opnieuw aangepast aan de nieuwe richtlijnen

  • Limburgse proef met gezonde schoollunch succesvol

  • Petitie voor kleinere klassen gestart