De Inspectie van het Onderwijs heeft een geactualiseerde brochure uitgebracht over de manier waarop de inspectie omgaat met scholen die als zwak of zeer zwak zijn beoordeeld.

In de afgelopen periode is het aantal zeer zwakke scholen gedaald. Toch komen er nog steeds nieuwe zeer zwakke scholen bij. Het beleid van de inspectie blijft erop gericht het ontstaan ervan te voorkomen. Ook wil ze de tijd dat een school zeer zwak is zoveel mogelijk bekorten. Met dat doel heeft de inspectie enkele veranderingen in de aanpak van de (zeer) zwakke scholen aangebracht, zoals meer aandacht voor preventie, aangescherpte eisen om weer basistoezicht te krijgen, et cetera. De brochure beschrijft hoe de inspectie te werk gaat.

De publicatie bevat de volgende onderwerpen:

o stand van zaken en ontwikkelingen;
o vaststelling van het oordeel zwak of zeer zwak;
o geïntensiveerd toezicht: de interventiefase;
o geïntensiveerd toezicht: escalatie- en sanctiefase;
o preventieve aanpak.
 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd