Onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken – bijvoorbeeld in een IKC – lopen soms aan tegen het betalen van btw over hun gezamenlijke prestaties. Zoals het inhuren van personeel bij de andere organisatie. Aan de btw-afdracht van 21 procent liggen Europese regels ten grondslag. Deze afdracht kan echter verminderd of voorkomen worden.

Niet alle samenwerkende organisaties zijn hiervan op de hoogte. Daarom hebben de ministeries van OCW, SZW en Financiën en de Belastingdienst samengewerkt met verschillende brancheverenigingen en betrokkenen om een infokaart/handreiking te maken waarin deze mogelijkheden zijn beschreven. De infokaart is hieronder te downloaden.

Komt ook aan de orde in de leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC) van het AVS Centrum Educatief Leiderschap.

Links

Gerelateerd nieuws