Verlenging subsidieregelingen cultuureducatie

Minister Plasterk maakte onlangs bekend dat de huidige regelingen op het gebied van cultuureducatie in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn verlengd.

Door een ruimer cultuurbudget krijgen de scholen die deelnemen aan de regelingen de gelegenheid om bewustere keuzes te maken op het gebied van cultuureducatie. Uiteindelijk doel is dat aan het eind van schooljaar 2007/2008 deelnemende scholen in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs voldoende in staat zijn gesteld om cultuureducatie in het lesprogramma op te nemen, in samenwerking met hun culturele omgeving. Vanuit het oogpunt van verantwoording en toezicht is het noodzakelijk dat de deelnemende scholen hun cultuureducatiebeleid hebben opgenomen in het schoolplan en aandacht besteden aan deskundigheidsbevordering van het personeel op het gebied van cultuureducatie.

Scholen die aan de eerdere regelingen hebben deelgenomen, ontvangen automatisch het subsidiebedrag. De nog niet deelnemende scholen krijgen vóór 1 september van OCW te horen hoe zij een aanvraag kunnen indienen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.