De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is gezien de uitbraak van het coronavirus op twee punten gewijzigd.

Ten eerste is de deadline voor het indienen van een aanvraag verlengd tot 31 juli 2020 (dat was 31 mei). Ten tweede mogen scholen die de subsidie hebben ontvangen langer de tijd nemen voor de uitvoering van huidige doorstroomprogramma’s, als dit door de uitbraak van het coronavirus in het gedrang komt. Dit mag tot en met de maand januari van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs.

De regeling is bedoeld voor leerlingen die in het voortgezet onderwijs op een hoger niveau kunnen presteren en dit ambiëren, maar niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om deze ambitie te realiseren.

Links

Gerelateerd nieuws