In oktober meldde pensioenfonds ABP dat de pensioenregeling vanaf 1 januari 2015 verandert. Ook het voorwaardelijk pensioen (VPL) zou vanaf deze datum verlaagd worden. Sociale partners (bonden en werkgevers) hebben in de Pensioenkamer van 13 november echter besloten deze wijziging pas vanaf 2 mei 2015 in te laten gaan.
 
De verlaging kan grote gevolgen hebben voor deelnemers die in de eerste helft van 2015 met ABP KeuzePensioen gaan. De compensatie voor het afschaffen van de FPU in 2006 bedraagt namelijk ongeveer 10 procent van het hele pensioen van ambtenaren. Voor deelnemers die in 2015 met (deeltijd)pensioen gaan betekent dit:

1. Als u vóór of op 1-5-2015 volledig met pensioen gaat, dan verandert uw voorwaardelijk pensioen niet. Wel wordt de opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen vanaf 1-1-2015 verlaagd.
2. Gaat u ná 1-5-2015 volledig met pensioen? Dan hebben twee maatregelen invloed op uw voorwaardelijk pensioen:
-Het voorwaardelijk pensioen wordt vanaf 2-5-2015 verlaagd in lijn met het ouderdomspensioen in 2015.
-De rekenleeftijd voor het voorwaardelijk pensioen wordt vanaf 2-5-2015 aangepast van 65 naar 67 jaar.
Kortom: uw voorwaardelijk pensioen wordt versoberd.
3. Gaat u vóór of op 1-5-2015 met deeltijdpensioen, dan verandert uw voorwaardelijk pensioen voor het deel dat u met pensioen gaat niet. Voor het deel van het pensioen dat u ná 1-5-2015 in laat gaan, gelden dezelfde maatregelen als beschreven onder 2.

Het ABP zal deelnemers vanaf ongeveer half december 2014 verder informeren over deze wijziging.

Vanaf 1 januari aanstaande zijn de wijzigingen in de pensioenregeling die vanaf 1-1-2015 ingaan, verwerkt in MijnABP. De verlaging van het voorwaardelijk pensioen is vanaf 2-5-2015 verwerkt in MijnABP.

Per abuis staat in Kader Primair 4 (rubriek Van de AVS, Vraag van de maand), die zaterdag 29 november verschijnt, nog ingangsdatum 1 mei 2015 vermeld. Dit moet 2 mei 2015 zijn.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs