Per 1 januari 2007 vervalt voor de werkgever de fiscale regeling Afdrachtvermindering ouderschapsverlof. Voortaan komt dit fiscale voordeel te liggen bij de werknemer die betaald ouderschapsverlof heeft.

Daarom is in de CAO-PO 2006-2008, artikel 8.21 lid 3, bepaald dat vanaf 1 januari de hoogte van de doorbetaling van het salaris van 75 procent naar 55 procent gaat. Door deel te nemen aan de levensloopregeling gaat de werknemer die met betaald ouderschapsverlof gaat er niet in salaris op achteruit. Het is dan namelijk mogelijk om via de Belastingdienst gebruik te maken van de volledige ouderschapskorting. Zie ook de toelichting op artikel 8.21 lid 3 op pagina 122 van de CAO-PO uitgave.

Actueel
Kader Primair 4 – december 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws