De AVS Ledenraad heeft bij aanvang van schooljaar 2012/2013 drie vacatures, onder andere door het afl open van zittingstermijnen van huidige leden. Acht leden hebben zich hiervoor, na een oproep afgelopen voorjaar, beschikbaar gesteld. De ledenraad gaat over tot verkiezingen om uit deze acht kandidaten drie nieuwe leden te kiezen. Stemt u mee?

De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 25 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht en vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS. Op www.avs.nl/ledenraadverkiezingen staat uitgebreide informatie over de acht verkiesbare kandidaten. Breng uw stem uit op de kandidaat die u het meeste aanspreekt. Stemmen is mogelijk tot 22 september aanstaande. De drie leden met de meeste stemmen treden toe tot de ledenraad. In Kadernieuws 3 (oktober) volgt de uitslag van de verkiezing.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws