De AVS Ledenraad heeft elf vacatures, onder andere door het aflopen van zittingstermijnen. Achttien leden hebben zich hiervoor, na een oproep in oktober, beschikbaar gesteld. De ledenraad gaat over tot verkiezingen om uit deze kandidaten elf nieuwe leden te kiezen. Stemt u mee? De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 25 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht en vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS.

Op www.avs.nl/ledenraadverkiezingen staat uitgebreide informatie over de achttien verkiesbare kandidaten. Breng uw stem uit op de kandidaat die u het meest aanspreekt. Stemmen is mogelijk tot 13 december aanstaande. De elf leden met de meeste stemmen treden toe tot de ledenraad. In Kader Primair 5 (januari) volgt de uitslag van de verkiezing.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws