De AVS is op zoek naar leden voor het verantwoordingsorgaan van het ABP. Gepensioneerde en niet-gepensioneerde leden die affiniteit hebben met pensioenen, enige bestuurlijke ervaring en de bereidheid om tijd en energie in deze nevenactiviteit te stoppen kunnen zich kandidaat stellen.
 
Halverwege volgend jaar wijzigt de governance bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Aanleiding is de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen. Deze wet verplicht pensioenfondsen de geleding gepensioneerden in hun bestuurlijke structuur op te nemen. Bovendien moeten pensioenfondsen één van de in de wet opgenomen bestuursstructuren implementeren. De bestaande adviesraden van het ABP (deelnemersraad, werkgeversraad en verantwoordingsorgaan) zullen opgaan in een nieuw orgaan: het verantwoordingsorgaan (nieuwe stijl). Via verkiezing wordt het verantwoordingsorgaan samengesteld. AVS-leden die zich kandidaat willen stellen voor deze verkiezingen kunnen zich tot uiterlijk 5 januari melden bij de AVS, Monique Westland, m.westland@avs.nl.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws