Per 1 augustus 2008 treden negen leden van de AVS ledenraad statutair af. Zij hebben zich allemaal herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van drie jaar. Het is echter ook mogelijk dat andere AVS leden zich kandidaat stellen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot 16 mei aanstaande.

De AVS ledenraad bestaat uit een groep van 25 enthousiaste (bovenschoolse) schoolleiders die de leden van de AVS binnen de organisatie vertegenwoordigen. De raad komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De taken van de ledenraad zijn in de statuten als volgt omschreven:

o Bespreken en bewaken van de hoofdlijnen van beleid;
o Vaststellen van de jaarstukken en het jaarverslag;
o Benoemen en ontslaan van het bestuur;
o Wijzigen van de statuten;
o Ontbinding van de vereniging.

Tijdens de bijeenkomsten wordt vooral gesproken over de hoofdlijnen van het door de AVS gevoerde beleid en de strategische koers van de vereniging.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws