Verkenning naar privaat investeringsfonds (brede) scholen

Het Waarborgfonds Kinderopvang en het Servicecentrum Scholenbouw hebben het initiatief genomen om de mogelijkheden voor een investeringsfonds (brede) scholen te verkennen. Dit naar aanleiding van belangstelling voor beleggen in (brede) scholen vanuit institutionele beleggers. Ook de PO-Raad, het ministerie van OCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vereniging van woningcorporaties Aedes zijn bij dit initiatief betrokken.

Het initiatief is voorgelegd aan een aantal besturen van scholen, kinderopvangorganisaties, gemeenten en woningcorporaties, met als centrale vraag of deze partijen geïnteresseerd zijn in de optie van een privaat investeringsfonds voor (brede) scholen. Aan de hand van de meningen, vragen en opmerkingen van de besturen wordt bekeken of de voorbereidingen voor dit fonds zullen worden voortgezet.
Institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, hebben belangstelling om te beleggen in (brede) scholen. Dit is gebleken uit vooronderzoek eerder dit jaar. Een belangrijke voorwaarde is dat er voldoende investeringsomvang is te behalen. Ook dat wordt gepeild.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.