De Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort 2020 en 2021 wijzigt in verband met een verhoging – met terugwerkende kracht- van de subsidieplafonds. De directe aanleiding voor deze wijziging is dat de subsidieplafonds voor het primair en voortgezet onderwijs zijn overschreden.

De subsidieplafonds worden met terugwerkende kracht verhoogd, zodat voor 41 aanvragen alsnog het volledige subsidiebedrag kan worden toegekend. Voor het primair onderwijs worden daarmee de eerder toegepaste verlagingen in 20 aanvragen met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Het subsidieplafond is met 2,4 miljoen euro verhoogd. Op gelijke wijze worden de verlagingen voor 24 aanvragen voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt.

De beschikbare bedragen waren ontoereikend om alle regionale plannen van aanpak die aan de voorwaarden voldoen, het volledige subsidiebedrag toe te kennen. Bij het primair onderwijs zou, op basis van de plannen die aan de voorwaarden voldoen, het beschikbare tweejarige budget met 2,4 miljoen euro zijn overschreden. Bij het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs was er een tekort van 0,4 miljoen euro.


De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) heeft aangegeven dat alle betrokken 41 aanvragers een gewijzigde beschikking ontvangen. Aanvragers hoeven daarvoor dus niets te doen.

Links

Gerelateerd nieuws