Verhoging pensioenleeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel `Verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar´.Het voorstel houdt in dat de AOW-leeftijd in 2020 wordt verhoogd van 65 naar 66 jaar.

De fiscale facilitering van het aanvullend pensioen (Witteveenkader) wordt vanaf 1 januari 2013 gebaseerd op 66 jaar. Nieuw uitgangspunt wordt dat in veertig jaar (in plaats van 35) een volledig pensioen kan worden opgebouwd. Vanaf 2013 bouwen mensen voor hun uiteindelijke pensioen jaarlijks 1,75 procent in plaats van 2 procent op voor eindloonregelingen; voor middelloonregelingen wordt dat 2 procent in plaats van 2,25 procent. Tot 2013 blijft de pensioenopbouw ongewijzigd.

De reeds opgebouwde pensioenrechten blijven intact. Vanaf 2013 gaat het nieuwe regime in; werkenden die zijn aangesloten bij een pensioenfonds bouwen vanaf dat moment jaarlijks minder nieuwe rechten op. Volgens de ministerraad zorgt langer doorwerken ervoor dat mensen meer tijd hebben om pensioen op te bouwen, waardoor de opbouwpercentages omlaag kunnen. De teruglopende beroepsbevolking en de toename van het aantal 65-plussers maken langer doorwerken noodzakelijk. Verhoging van de AOW-leeftijd past volgens de ministerraad ook bij de ontwikkeling dat mensen langer leven, langer gezond blijven en dus langer door kunnen werken. Als verdere onderbouwing wordt genoemd dat door de verhoging van de AOW-leeftijd de AOW ook voor toekomstige generaties betaalbaar blijft. Verhoging van de AOW- leeftijd en aanpassing van het Witteveenkader dragen bij aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Het kabinet wil de komende jaren inzetten op vergroting van de arbeidsparticipatie en de arbeidsmobiliteit van ouderen, zodat zij zich beter staande kunnen houden op de veranderende arbeidsmarkt. Het kabinet werkt hiervoor in overleg met sociale partners maatregelen uit.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.