Verharding in ontslagprocedure

De AVS Helpdesk ziet het aantal ontslagaanvragen voor leidinggevenden in het primair onderwijs toenemen. Daarnaast is er ook sprake van een verharding in de ontslagsfeer. Wat is hiervan de oorzaak en hoe kun je als schooldirecteur of bovenschools manager het best omgaan met een ontslagsituatie?

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.