Verhaaltjessom of rijtjes oefenen?

Commotie rond rekenonderwijs
De rekenvaardigheid van veel kinderen laat te wensen over. Rekenmethodes zijn daarom het onderwerp van felle discussie. Naar aanleiding van het inspectierapport over de kwaliteit van het rekenonderwijs laat het ministerie van OCW onderzoek doen naar de verschillende rekenmethodes voor het primair onderwijs. Realistisch rekenen of de klassieke staartdeling: hoe kies je als school de juiste aanpak?

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.