Vergoeding buitenlandse leerlingen verdubbeld

Basisscholen met vier of meer buitenlandse leerlingen op school krijgen vanaf april 2009 een extra financiële vergoeding per leerling. Het gaat om een verdubbeling, waardoor het totaal per leerling op bijna 2.500 euro komt. Het gaat hierbij om leerlingen die korter dan een jaar in Nederland wonen.

Staatssecretaris Dijksma verdubbelt het bedrag om scholen beter toe te rusten de buitenlandse leerlingen op te vangen. Afgelopen zomer heeft Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, onderzoek gedaan naar nieuwkomers uit Midden- en Oost-Europa. Dijksma had om het onderzoek gevraagd, nadat zij signalen had ontvangen over mogelijke problemen die zich voordoen op scholen waar veel kinderen afkomstig uit deze landen staan ingeschreven. Uit het onderzoek blijkt dat er geen grote instroom is van deze groep leerlingen, noch van de daarmee samenhangende problematiek. Wel gaven scholen aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning om de buitenlandse leerlingen op te vangen. Het bedrag per leerling dat per april 2009 beschikbaar is komt bovenop het bedrag voor achterstandsleerlingen, als leerlingen daarvoor in aanmerking komen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.