Risicofonds en het vervangingsfonds. Snel zien wie er verzekerd is, hoe het zit met de premies, wat de wachtdagen zijn en de uitkeringsduur.

Download
 Vergelijking vrijwillige verzekering PO

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws