Maatschappelijke problemen komen op kindervoeten de school binnen. Scholen krijgen nogal wat over zich heen deze dagen. Ga er maar aan staan. Gruwelijke aanslagen in Frankrijk, veel reacties en felle debatten in alle media, soms de dreiging van escalatie. De politiek kijkt verwachtingsvol naar u: niet voor het eerst is de school het favoriete panacee van politici voor elk maatschappelijk probleem. Dat is niet altijd doenlijk. Soms is het ronduit onredelijk. Anderzijds, bij reële verwachtingen niet altijd onterecht. Het mag in ieder geval nooit onvoorwaardelijk zijn. De politiek zal de scholen ruimhartig moeten faciliteren. Daarvoor lijkt staatssecretaris Dekker ziende blind en horende doof. Ondanks de grote maatschappelijke opdracht waar de scholen voor staan, zet de regering het mes in de onderwijsachterstandsgelden van de vier grote steden. Zij krijgen tientallen miljoenen minder. De kleine gemeenten stond het water al aan de lippen. Ook de scholen krijgen minder geld van het Rijk. Reden: het gemiddelde opleidingsniveau van ouders is gestegen. De vraag zou natuurlijk moeten zijn: zijn de problemen daadwerkelijk verminderd? Niets is minder waar. Zeker in de grote steden wonen nog steeds veel kansarme gezinnen, die extra ondersteuning nodig hebben om zich volwaardig te kunnen ontwikkelen en hun talenten optimaal te kunnen ontplooien. De school kan deze kinderen vooruit helpen, emanciperen, extra toekomstkansen geven. Die vraag wordt echter niet gesteld. De regering gelooft in een papieren werkelijkheid. Ook als het gaat over het verminderen van de segregatie in het onderwijs, opereert deze regering uitermate bleek. De problematiek lijkt in de Haagse werkelijkheid van de radar verdwenen. Nu deze regeerperiode zijn einde nadert, roept minister Bussemaker plotseling in de krant dat zij de toenemende tweedeling wil oplossen. Het is te laat en te weinig concreet om te overtuigen. Er is nog niet het begin van een plan zichtbaar, dat iets doet aan de concentratie van leerlingen met achterstanden op sommige scholen. Een vergelijkbaar scenario speelt met betrekking tot de opvang van vluchtelingenkinderen die in Nederland mogen blijven, de zogenaamde statushouders. Deze kinderen hebben huis en haard achtergelaten. Zij verdienen een volwaardige nieuwe start in de nieuwe samenleving. Goed onderwijs is daarbij essentieel. En juist daar wringt de schoen. Scholen krijgen slechts een vergoeding voor één jaar taalonderwijs Nederlands voor deze kinderen. Dat is lang niet altijd genoeg. Na recente druk uit de Tweede Kamer wordt een paar miljoen extra beschikbaar gesteld. Dat klinkt mooi. Maar laat u zich geen oor aannaaien. Het geld moet worden verdeeld over vele scholen. En dan zijn er scholen die geen cent ontvangen, omdat zij maar een beperkt aantal vluchtelingenkinderen op school hebben. Ervaren schoolleiders kunnen de gevolgen bijna voorspellen. Een gelikte brochure van het ministerie op de deurmat, vol met verheven doelstellingen die de schrale financiering begeleidt. Daar staat u dan. U mag het oplossen. En dat valt niet mee. Veel van deze kinderen hebben trauma’s. Jeugdhulp heeft vaak onvoldoende middelen om steun te bieden. Dekker schrijft in een recente brief aan de Tweede Kamer dat er een “online cursus wordt ontwikkeld, die leraren leert de veerkracht en het herstel van kinderen te bevorderen en om te gaan met symptomen van traumatische stress.” Verder commentaar overbodig. Het is bij lange na niet genoeg. Daarom roep ik u op: laat van u horen. Verenigt u! Het is de hoogste tijd dat de regering scholen daadwerkelijk en ruimhartig gaat ondersteunen, voor het kwalitatief beste onderwijs. Dat is in het belang van u, van ons onderwijs, van alle kinderen op de scholen en voor Nederland als geheel. Onderwijs is te belangrijk om over te laten aan deze regering.

Reageren?
Mail naar jasper.vdijk@tweedekamer.nl

Gerelateerd nieuws