De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) is eind januari 2021 gelanceerd. De VNK is een vereniging van bestuurders van kindcentra die opvang en onderwijs volledig hebben geïntegreerd, op basis van gelijkwaardigheid en vanuit één bestuurlijke organisatie.

De Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) heeft als doel de ontwikkeling en bevordering van (de kwaliteit) van een geïntegreerd aanbod van opvang en onderwijs, gericht op het ontwikkelen van een rijk ontwikkelklimaat voor kinderen van 0-13 jaar in Nederland.  Er zijn meer verenigingen die dat nastreven, maar er zijn nog geen organisaties die dit volledig vanuit het bestuurlijk perspectief zien.

Link

Gerelateerd nieuws