Verenigde Staten en Groot-Brittannië waarschuwen voor federale toetscultuur

Nederlandse politici willen inversteren, maar dan ook meer invloed?
Bijna alle Nederlandse politieke partijen hebben aangegeven te willen investeren in onderwijs. Helaas vaak gekoppeld aan een toenemende afrekencultuur richting scholen. Terecht vragen politici wat het veld met de extra investeringen gaat doen. Hoe kan het toekomstige kabinet ervan verzekerd worden dat het geld gebruikt wordt om Nederland terug te brengen in de top 5 van kennislanden? Als dat `hoe´ niet goed uitgelegd wordt, zal de centrale overheid naar middelen zoeken om verbeteringen af te dwingen. Centrale toetsen, entreetoetsen, rankings en alle negatieve aspecten die daar bij horen. Er is niets mis met toetsen en meten, het is zelfs onontbeerlijk voor goed onderwijs, maar het gaat fout als de overheid deze toetsen gaat voorschrijven en scholen daarop gaat afrekenen. Twee waarschuwingen van collega´s uit landen waar men brede ervaring heeft met verregaande meet- en afrekensystemen.

Tekst intro Ton Duif, AVS

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.