Verdiep je in nieuwe pensioenstelsel

Er is een plan voor de overgang naar het nieuwe ABP-pensioenregeling gepubliceerd. AVS vindt het belangrijk om schoolleiders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, enerzijds omdat pensioen voor nogal wat schoolleiders een persoonlijk thema is, anderzijds omdat je als schoolleider vaak net dat zetje kunt geven aan medewerkers om zich ook te verbinden met dit thema.

De sociale partners in overheids- en onderwijssectoren hebben de afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027 uitgewerkt in een concept-transitieplan. Het transitieplan gaat ook over het verhuizen van de pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioenstelsel (invaren) en de adequate compensatie voor groepen die nadelige effecten ondervinden van de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

Meer informatie, het concept-transitieplan én een toegankelijke samenvatting ervan zijn te vinden op de site van de PO-Raad.

Link

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden