Verdiep je in het nieuwe pensioen

Het Ambtenarencentrum (AC), waar AVS bij aangesloten is, organiseert in april en mei voorlichtingsbijeenkomsten over het nieuwe pensioenstelsel. AVS-leden kunnen aangeven wat zij vinden van dit nieuwe stelsel in een ledenraadpleging die in mei plaatsvindt. Begin juni besluit het AC-bestuur, waar Karin Straus namens AVS in zit, of er voldoende draagvlak is voor de stelselherziening.

De Pensioenkamer overheidspersoneel, waar ook het onderwijs onderdeel van is, heeft overeenstemming bereikt over zowel een hoofdlijnenresultaat als een concept-transitieplan. Het hoofdlijnenresultaat beschrijft hoe het nieuwe pensioenstelsel voor overheids- en onderwijspersoneel eruit komt te zien. Het concept-transitieplan beschrijft de wijze waarop we naar dat stelsel overgaan. Beide kun je niet los van elkaar zien. In de Pensioenkamer zit een vertegenwoordiger van het Ambtenarencentrum (AC).

De bonden die aangesloten zijn bij het Ambtenarencentrum zullen hiervoor een ledenraadpleging houden. Deze raadpleging bestaat uit twee delen, namelijk een informatie- en een besluitvormingsfase.

In de informatiefase krijg je tijdens voorlichtingsbijeenkomsten in april en mei de gelegenheid om jouw mening te geven over het voorgestelde pensioenstelsel. Het AC verzorgt de voorlichting aan de leden van de aangesloten organisaties, waaronder AVS. Meld je aan via npcaanmelding@mijnvbm.nl onder vermelding van de locatie waarvoor je je aanmeldt.

Het AC-bestuur besluit op 3 juni a.s. of er wel of geen draagvlak voor de stelselherziening onder de bij de AC aangesloten organisaties is.

De bijeenkomsten

Op de volgende data en locaties vinden de bijeenkomsten plaats:

Zuidwest-Nederland
Woensdag 8 mei 2024, 20.00 uur, Fletcher-hotel Trivium te Etten-Leur, Trivium 72, 4873 LP Etten-Leur

Zuidoost-Nederland
Woensdag 15 mei 2024, 20.00 uur, Fletcher-hotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne.

Voor de bijeenkomsten in het land: meld je aan via npcaanmelding@mijnvbm.nl onder vermelding van de locatie waarvoor je je aanmeldt.

Webinar

Behalve aan een van deze informatiebijeenkomsten over het nieuwe pensioenstelsel kan je ook deelnemen aan een webinar op 17 mei om 14.00 uur. Deze is alleen voor AVS-leden. Meld je aan via info@avs.nl, dan ontvang je de link voor het webinar.

Voor leden!

De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor de leden van AVS (en andere bonden die zijn aangesloten bij het Ambtenarencentrum). AVS gaat haar leden in mei vragen hun mening te geven over het hoofdlijnenresultaat en het concept-transitieplan.