Verdere uitwerking kwalificatiestructuur onderwijsberoepen nodig

Niveaus aanbrengen in beroepen
Het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) vindt dat er een verdere uitwerking moet komen van de kwalificatiestructuur voor de onderwijsberoepen. Het voorstel is om binnen de onderwijssector voortaan vier beroepen te onderscheiden: ondersteuner, leerkracht, schoolleider en bestuurder. Ook moeten er voor drie van die vier beroepen twee verschillende niveaus komen, inclusief bijpassende competentieprofielen en bekwaamheidseisen.

Doorstroom is essentieel in het onderwijs, zowel horizontaal als verticaal. In een kwalificatiestructuur waarin de beroepen ondersteuner, leerkracht, schoolleider en bestuurder worden onderscheiden, is die doorstoom in principe mogelijk, aldus het LPBO.

Met uitzondering van het beroep van bestuurder wil het LPBO bij elk van de genoemde onderwijsberoepen twee verschillende beroepsniveaus onderscheiden. Het verschil tussen deze twee niveaus zit ´m in de mate van complexiteit en verantwoordelijkheid. Zo heeft het LPBO in eerdere rapporten al gesteld dat onderwijsondersteuners en leerkrachten op twee niveaus kunnen functioneren. Bij schoolleiders kan dat ook, vindt het LPBO. De belangrijkste reden hiervoor is dat ontwikkelingen binnen de sectoren duidelijk laten zien dat het beroep van schoolleider een toenemende differentiatie kent. De komst van bovenschools management in het basisonderwijs bijvoorbeeld, heeft de variëteit aan leidinggevende functies fors doen toenemen.

Prof. dr. Hubert W.A.M. Coonen, voorzitter van het LPBO, ziet een duidelijke meerwaarde in de kwalificatiestructuur voor de onderwijsberoepen. “De structuur draagt bij aan het imago van deze beroepen door hier heldere eisen aan te stellen in de vorm van competentieprofielen en bekwaamheidseisen. Door dat vast te leggen laat de sector zien dat men permanent in het professionele handelen van álle beroepsbeoefenaren wil investeren. Dit maakt een carrière in het onderwijs ook een stuk aantrekkelijker en realistischer”, aldus Coonen.

De eindrapportage van het LPBO `Onderwijsberoepen in Nederland. Schets van een samenhangende kwalificatiestructuur´ is te vinden op http://www.lpbo.nl/.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.