In het primair onderwijs in Nederland heeft de feminisering van het personeel doorgezet in 2011, blijkt uit cijfers op Stamos.nl. In dat jaar was 86 procent van het onderwijzend personeel vrouw. Ook bij het onderwijsondersteunend personeel zijn vrouwen in de meerderheid. Alleen in de directielaag en op het niveau van bestuurders zijn meer mannen te vinden (56,9 procent).

De trend van feminisering in het primair onderwijs is ook in het voortgezet onderwijs te vinden. Behalve in de directielaag zijn de mannen hier echter ook onder het onderwijzend personeel nog in de meerderheid (in fte en in personen).De gemiddelde leeftijd in het vo is wederom licht gestegen. In enkele grote steden (G5) zijn lichte dalingen te zien.
In de directies van het beroepsonderwijs werken in Nederland nog altijd meer mannen dan vrouwen, terwijl in het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel juist meer vrouwen werken.
Het overgrote deel van het onderwijspersoneel heeft een vast dienstverband bij zijn/haar werkgever (> 90 procent voor alle sectoren).

Internationaal perspectief
Uit de onlangs geactualiseerde internationale cijfers over het primair onderwijs van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), zie www.stamos.nl,  blijkt dat het kleinste percentage mannelijke leerkrachten werkzaam in het primair onderwijs in 2010 te vinden was in het Verenigd Koninkrijk (13 procent), gevolgd door de Verenigde Staten (13,3 procent), Duitsland (14,5 procent) en Nederland (15,4 procent). Het hoogste percentage mannelijke leerkrachten werkzaam in het primair onderwijs is te vinden in Spanje (25 procent) en Finland (21,4 procent). Het Verenigd Koninkrijk maakte van 2002 tot en met 2010 de grootste daling in het aandeel mannelijke leerkrachten: van 18,2 naar 13 procent.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 bekend

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen