In het kader van het pakket economische stimuleringsmaatregelen met het oog op de kredietcrisis, heeft het kabinet 165 miljoen gereserveerd voor investeringen in schoolgebouwen. Vooralsnog is onduidelijk hoe deze middelen precies worden verdeeld over de verschillende onderwijssectoren/scholen en welke criteria zullen worden gehanteerd bij de toedeling.

Eerder deden de gezamenlijke onderwijs- en ouderorganisaties voor het primair onderwijs – waaronder de AVS – een dringende oproep aan de regering om te investeren in schoolgebouwen. Het is de bedoeling dat de middelen een economische impuls geven en dat ze de duurzaamheid van gebouwen bevorderen. Het zonder meer verdelen van het beschikbare budget over ruim 7.000 scholen ligt dan niet voor de hand. Gekozen wordt waarschijnlijk voor een procedure waarbij middelen op aanvraag worden toegekend. De betreffende regeling zal wel binnenkort tot stand moeten komen, omdat de middelen deels al in 2009 moeten worden besteed. Zodra hierover meer bekend is, zal de AVS meer informatie verstrekken. De AVS adviseert dan ook om vooralsnog niet in te gaan op aanbiedingen van commerciële bureaus, die zich opwerpen als begeleider van in te dienen aanvragen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws