Met de verandering van de wijze van bekostiging van het primair onderwijs – van declaratie- naar lumpsumbekostiging – verandert ook de wijze van verslagleggen. Tot 1 augustus 2006 hoorde bij de declaratiebekostiging de verantwoording via de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR). Bij de lumpsumbekostiging vanaf 1 augustus 2006 hoort verantwoording via het jaarverslag.

Het verplicht opstellen van een jaarverslag is van toepassing voor instellingen binnen het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, centrale diensten en regionale expertisecentra. Met 1 augustus 2006 als startdatum van de lumpsumbekostiging is in 2006 sprake van een `gebroken boekjaar´. Het verantwoordingsjaar 2006 wordt aangemerkt als een overgangsjaar.

De inhoud van het jaarverslag:

 • Inleidend verslag van bestuur (Kan worden verzorgd door Raad van Toezicht, centrale directie, bovenschoolse directie, algemeen directeur e.d.)
 • Bestuursverslag (Onderdelen A en B)
 • Jaarrekening (Onderdeel C)

large_jaarverslagafbeelding.jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Voor de verantwoording richting OCW/CFI zijn financieel beleid (Onderdeel B van bestuursverslag) en de jaarrekening (Onderdeel C) verplicht. De toevoeging van een (inleidend) verslag van de Raad van Toezicht en het instellingsbeleid (Onderdeel A van bestuursverslag) zijn voor de verantwoording aan OCW/CFI optioneel.

Wat omvat de verplichte aanlevering in 2007? Voor wat betreft de aanlevering van het jaarverslag over 2006 moeten uiterlijk 1 juli 2007 de volgende documenten bij CFI worden aangeleverd:

 

 • Het jaarverslag (Onderdelen B. Financieel beleid en C. Jaarrekening) over 2006 op niveau van het bevoegd gezag. Aanvullende bescheiden bij het jaarverslag zijn:
  • de accountantsverklaring bij de jaarrekening;
  • de accountantsverklaring over de juistheid van de bekostigingsgegevens;
  • de (via elektronische weg aan te leveren) jaarcijfers.
 • De AVR over de periode van 1 januari t/m 31 juli 2006, in te dienen per BRIN-nummer. De AVR is een bijlage van het jaarverslag en is sterk vereenvoudigd ten opzichte van de AVR over voorgaande jaren. De AVR, die overigens niet van toepassing is op regionale expertisecentra, dient voorzien te worden van een goedkeurende accountantsverklaring.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws