Vanaf het huidige schooljaar ontvangen scholen via de `bestemmingsbox┬┤ lumpsumgeld, dat bedoeld is voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken van het taal- en rekenonderwijs. Het is echter niet verplicht het geld aan die doelen te besteden. Wel vraagt Cfi / DUO te melden waaraan het geld is besteed.

Hiervoor is vanaf 1 mei 2011 een digitaal formulier beschikbaar op www.cfi.nl, waarop al ingevuld hoeveel geld de betreffende basisschool voor bepaalde doelen via de bestemmingsbox heeft ontvangen. Zo kunnen schoolbesturen een bewuste afweging maken en bijhouden of ze dit geld inderdaad aan de genoemde doelen uitgeven of niet. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de administratie hiervoor wordt aangepast en dat de accountant de informatie gaat controleren. Schoolbesturen moeten de gegevens uiterlijk 1 juli 2011 indienen bij Cfi /DUO.

Meer informatie: http://www.cfi.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders