Op 4 juli 2020 zijn de vakbonden akkoord gegaan met de uitgangspunten voor het nieuwe pensioenstelsel. Het akkoord betekent niet dat er nu al een nieuw pensioenstelsel is. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan nu wel verder met de modernisering van het stelsel. Wat gaat er voor de werknemer veranderen?

1. Het pensioenstelsel sluit straks beter aan bij werknemers die van baan veranderen of die een tijdje als zzp-er werken. De premie-inleg leidt meteen tot rendement en wordt toegevoegd aan de pensioenpot van de werknemer. Het is niet meer zo dat een deel van de premie van jongeren wordt besteed om de pensioenopbouw van ouderen te financieren. 

2. Het pensioen gaat meebewegen met de economie. Als het goed gaat, merken de werknemers dat in hun pensioenpot. En de gepensioneerde werknemers zien dat eerder terug in hun pensioen dan nu. Zij profiteren beiden eerder van goede beleggingsresultaten, omdat fondsen een minder grote reservepot hoeven aan te houden. Maar: meebewegen betekent ook dat hun pensioen eerder omlaag gaat in minder goede tijden. De boodschap voor de werknemers is dus dat, wanneer zij met pensioen zijn, hun pensioen ieder jaar verandert. 

3. De werknemers zien hoe groot hun pensioenpot is én welk pensioen zij in de toekomst kunnen verwachten bij een normale, slechte of goede economische situatie. Zo hebben zij een realistisch inzicht in hun pensioen.

De waardevolle uitgangspunten uit het huidige pensioenstelsel blijven behouden. Het is de verwachting dat het nieuwe stelsel uiterlijk in 2026 ingaat.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Gerelateerd nieuws