Verandering in beoordeling tussenresultaten po

De inspectie hanteert met ingang van 1 februari 2016 voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent ook dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school.

De inspectie blijft in het toezicht aandacht schenken aan hoe scholen de ontwikkeling van leerlingen volgen en de manier waarop dit tot conclusies over het onderwijs leidt. Maar het is aan de school om (ambitieuze) doelen voor de leerlingen te formuleren en zo nodig het onderwijs bij te stellen.

De inspectie sprak eerder wel een oordeel uit over de tussenresultaten. Voor sommige scholen werd het behaalde resultaat en de verantwoording daarover echter belangrijker dan het echte doel van de tussentoetsen: het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en de evaluatie of de ontwikkeling verloopt zoals gepland.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.