Momenteel krijgen gemeenten geld uitgekeerd voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met ingang van het schooljaar 2006/2007 verandert dit. Scholen krijgen dan 60 miljoen euro extra om te besteden aan het vroegschoolse deel van VVE. Dit bedrag wordt verdeeld via de gewichtenregeling. Gemeenten krijgen dan nog maar 70 miljoen euro, bestemd voor kinderen in de voorschoolse periode, waarmee ze uiteindelijk zeventig procent van de doelgroepleerlingen dienen te bereiken.

Minister Van der Hoeven heeft deze verandering in de geldstroom voor VVE onlangs nader toegelicht in een brief aan alle schoolleiders en schoolbesturen in het primair onderwijs. De samenwerking tussen scholen en gemeenten op het gebied van VVE blijft belangrijk. Om een goede aansluiting tussen de voorschool en de school te garanderen (doorlopende leerlijnen) is het nodig dat gemeenten en schoolbesturen hierover afspraken maken.

Schakelklassen
Niet alleen de geldstroom voor VVE verandert. Met de nieuwe wet voor het onderwijsachterstandenbeleid per 1 augustus 2006 worden alle geldstromen voor het achterstandenbeleid aangepast. De wet is bijvoorbeeld ook meer gericht op het werken met schakelklassen. Schakelklassen kunnen mogelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van onderwijsachterstanden. In schakelklassen worden leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal met behulp van effectieve methoden voorbereid op het (weer) deelnemen aan het reguliere onderwijs. Voor de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid is een bedrag van bijna 174 miljoen euro op jaarbasis beschikbaar, waarvan met ingang van 2007 structureel 30 miljoen euro voor schakelklassen (verdeeld via de gewichtenregeling). Het beoogde onderwijsachterstandenbeleid heeft geen betrekking op scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Verplicht overleg
Naast geld voor schakelklassen en VVE wordt in plaats van de verplichting tot het opstellen van een gemeentelijk onderwijsachterstandenplan een verplicht overleg ingesteld tussen gemeenten en schoolbesturen. Dit overleg heeft als doel het maken van afspraken over het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie en het bestrijden van onderwijsachterstanden. Hieronder valt bijvoorbeeld ook de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar het basisonderwijs. Door ingrijpen van de Tweede Kamer is het overleg tussen gemeenten en schoolbesturen minder vrijblijvend geworden dan de minister had beoogd. Er is een geschillencommissie bij gekomen, die een bindend advies kan geven. De AVS is blij met dit verplichte overleg, omdat het een totaalaanpak van onderwijsachterstandenbestrijding impliceert. De nieuwe wet voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt binnenkort gepubliceerd in het Staatsblad, samen met de algemene maatregel van bestuur, waarin een en ander wordt uitgewerkt.

De brief van minister Van der Hoeven over de verandering in de geldstroom voor VVE kunt u hieronder downloaden:

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws